5 sierpnia 2014

D&D 3.3 – zbiór zmian do 3. edycji Dungeons & Dragons

Portable Document Format (.pdf)
Celem D&D 3.3 jest poszerzenie wachlarza opcji, poprawa balansu, usunięcie błędów i niejasności, włączenie materiałów z 3.5 do rozgrywki opartej o podręczniki 3.0 oraz ogólne polepszenie odczuć z gry. Większość przedstawiona została poprzez wyszczególnienie różnic, lecz miejscami stare zasady zostały powielone lub przeformułowane dla ułatwienia odbioru i usunięcia niejasności. Modyfikacja uwzględniają erratę i wybór zmian oraz nowej treści z SRD 3.5.

Pierwotna wersja zaprezentowanych tu zmian w mechanice D&D 3.0 powstawała na przestrzeni pięciu lat w oparciu o doświadczenia z dekady grania i niewiele krótszego okresu modyfikowania zasad.

Modyfikacja liczy 139 stron. Większość jej treści opublikowana została na Licencji Otwartej Gry, zaś jako całość może być ona niekomercyjnie rozpowszechniana.

Dla kogo? 

Korzystanie z pracy w niezmienionym kształcie narzuca ścisłe ograniczenia co do listy stosowanych podręczników. Nie każdemu wszystkie z naniesionych zmian muszą odpowiadać, komuś zaś może brakować dodatkowych. Zachęcam do stosowania D&D 3.3 w takim wymiarze, w jakim Wam będzie potrzebne: wprowadzając całość zaprezentowanych reguł, ich zmodyfikowaną wersję, wyrywki (np. wyłącznie nowe atuty i czary) lub stosując jako inspirację do własnych zmian w mechanice.

Podręczniki

Wprowadzenie zasad z D&D 3.3 w niezmienionym kształcie wymaga stosowania następujących podręczników:
 • Księga i Krew (3.0)
 • Księga Planów (3.0)
 • Księga Potworów (3.0)
 • Księga Potworów 2 (3.0)
 • Lśniące Południe (3.5)
 • Magia Faerunu (3.0)
 • Miecz i Pięść (3.0)
 • Obrońcy Wiary (3.0)
 • Pieśń i Cisza (3.0) 
 • Podmrok (3.5)
 • Podręcznik Gracza (3.0)
 • Podręcznik Przygód Epickich (3.0)
 • Poradnik Budowniczego Twierdz (3.0)
 • Potwory Faerunu (3.0),
 • Przewodnik Gracza po Faerunie (3.5)
 • Przewodnik Mistrza Podziemi (3.0)
 • Rasy Faerunu (3.5)
 • Władcy Dziczy (3.0)
 • Władcy Mroku (3.0)
 • Wyznania i Panteony (3.0)
 • Zapomniane Krainy: Opis Świata (3.0)
Spośród wydanych w Polsce dodatków modyfikacja nie obejmuje: 
 • Czarciego Foliału (3.5) 
 • Krain Wschodu (3.0)
 • Księgi Plugawego Mroku (3.0) 
 • Podręcznika Psioniki (3.0)

Zakres modyfikacji 

Zmiany obejmują zasady z Podręcznika Gracza oraz dodatkowe atuty i zaklęcia z innych, uzupełnione o niewielkie zmiany w potworach i statystykach robactwa. Modyfikacja z niewielkimi zmianami wprowadza klasy podstawowe z 3.5, nie obejmuje zaś prestiżowych, przedmiotów magicznych (wyjątek: zasady dotyczące magicznych lasek), czy zawartych w dodatkach nowych rodzajów oręża. Jakkolwiek modyfikacja bierze pod uwagę istnienie poziomów epickich, nie obejmuje dotyczącej ich mechaniki.

Skład

Tekst złożyłem z myślą o tym, aby praca nadawała się do czytania na komputerze, wydruku, oprawy (w tym bindowania), drukowania poszczególnych rozdziałów, jak i nanoszenia modyfikacji.

Uwagi i dyskusja

Zapraszam do komentowania tutaj i dyskusji na Abasz'Har. Nie krępujcie się też wysłać mi maila, jeżeli znajdziecie choćby mały błąd.

Data publikacji pierwszej wersji: 26 września 2013

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz